UCATx

UCATx és l’espai virtual que té com a principal objectiu apropar coneixement acadèmic a disposició de tota la societat.

Es tracta d’una iniciativa impulsada pels dotze centres del sistema universitari català i la Generalitat de Catalunya que aplega una àmplia oferta de cursos MOOC (Massive Open On-lone Courses). Aquests són de continguts de qualitat amb diversitat de temàtiques i nivells, que es cursen de forma gratuïta, si bé es pot sol·licitar una acreditació en finalitzar-lo, per la qual s’han de pagar les taxes pertinents.

Però, què és UCATx més enllà de la seva primera fi?

És una plataforma que genera espais de reflexió i debat, per tal que el coneixement pugui ser compartit i tractat en base a les necessitats dels usuaris, que poden fer comunitat i aprendre per gust i, sobretot, a gust. Trenca amb les barreres geogràfiques i ofereix cursos en diversos idiomes que permeten que moltes persones puguin participar de l’experiència.

Finalment, vol anar més enllà i ser el motor de canvi en el sistema educatiu. Permet l’experimentació i recerca a través de l’estudi dels propis cursos MOOC i, així, aporta dades que serveixen per descobrir i dissenyar nous models de docència.